Förändring  −   Rekrytering  −   Coaching

Vad behöver du hjälp med?
• utveckla ledarskapet
• styrelsearbete
• nystart i företaget
• rekrytera rätt

 

Du får hjälp av mig, på plats, att få fart på och genomföra förändringsarbete, att utveckla dig själv och dina medarbetare.
Jag brinner för att inspirera och motivera människor i företag och organisationer att hitta sina drivkrafter och viljan att utvecklas. Med min kunskap och mina erfarenheter hjälper jag individer, företag och organisationer att bli framgångsrika.
Har jag väckt din nyfikenhet? Välkommen!
  Ledarskap

För att utveckla ditt ledarskap fungerar jag som ett utom­stående boll­plank, ställer de rätta frågorna som hjälper dig att ut­vecklas. Allt för att ge dig de bästa förutsättningar för ett bra ledarskap i den situation du befinner dig.

  Styrelsearbete

Med mig i styrelsen får ni en inter­nationell, nytänkande och strategisk ledare med dokumenterad förmåga att bygga och utveckla företag.

  Förändringsarbete

Jag arbetar praktiskt med förändring där det behövs, tills målet är nått. Vid behov kan jag också gå in i en interim chefsroll.

  Coaching

Coaching och mental träning hänger tätt samman. Jag coachar ett antal personer inom såväl företags­världen som idrotts­världen och har även kurser och före­läsningar i mental träning.

I november har jag en distanskurs på webben i mental träning för ryttare, läs mer under Mental träning-sidan

  HR/rekrytering

Jag hjälper företag och organisa­tioner med HR, t.ex. som chef i för­ändrings­arbete eller i rekryterings­processer, hela vägen om så önskas. Rätt person på rätt plats – det hjälper jag dig med.

 Föreläsning

Vill du entusiasmera? Vill du inspirera? Vill du öka grupp­känslan? Anlita mig till före­läsning eller work­shop. Jag är en van före­läsare som på ett person­ligt sätt ger åhörarna nya perspektiv och insikter inom idrott, ledarskap och företagande.