Coaching

Man kan definiera coaching så här: Hjälp till självhjälp att nå sina mål. Som före­tagare och chef är för­mågan att coacha med­arbetarna och sig själv väldigt viktig.

Jag kan coacha dig på vägen till att förbättra dig själv i ditt arbete eller din sportutövning, men även i ditt och dina medarbetares/lagkamraters samarbete.

Mitt mål är att du själv ska få ett coachande förhållningssätt – en givande attityd – en för dig bra inställning.

Detta påverkar din attityd till livet i sin helhet och till människor runt dig. Du kommer säkerligen att se på dig själv och andra med lite nya ögon.

 

Jag vill poängtera att det är du själv som kommer fram till dina mål, planer och lösningar. Coachen ska inte dig råd och säga vad du ska göra.

Coachen hjälper dig istället genom att ställa de rätta frågorna – vad är egentligen problemet? Hur är nuläget och vad önskar du uppnå? Här gäller det för coachen att ställa frågor så att du hittar svaren som vägleder dig på din väg.

• Hur ser min dröm ut?
• Vilka mål har jag?
• Har jag en plan?
• Hur formar jag mina rutiner som skapar trygg­het och god för­beredelse?
• Hur coachar och leder jag mig själv och andra?

NÖHRA-modellen
 

NÖHRA-modellen

N – nuläget, hur är det just nu?
Ö – önskat läge, ditt mål, vad vill du uppnå?
H – hinder, vad hindrar dig?
R – resurser, vilka tillgångar har du?
A – agera, sätt igång – gör en plan!