HR

Med min erfarenhet av ledarskaps­frågor och företagande kan jag ge dig de bästa för­utsätt­ningarna för en positiv utveckling i ditt företag.

Jag kan även anta en mer kontinuerlig HR-roll på före­taget under längre tid, till exempel ett halvår, där jag sköter de löpande upp­gifterna i verk­samheten.

Rekrytering

Jag hjälper företag och organisationer i deras rekryterings­processer. Allt från att finna lämpliga personer och genomföra inter­vjuer, till att vid anställ­ning få dem att passa in i den be­fintliga organisationen.

Till hjälp i denna process har jag min erfarenhet som ledare, anställd och företagare och mina verktyg inom coaching, ledar- och team­utveckling. Rätt person på rätt plats – det hjälper jag dig med.

 

Ninacitat-brachef320x235