Mental träning

Idag vet vi hur viktig den mentala biten är för alla som idrottar, oavsett gren och oavsett nivå. Som före­tagare och chef är för­mågan att coacha med­arbetarna och sig själv också viktig.

Vi är alla olika och vi kräver olika till­väga­gångssätt för att optimera vår kapacitet. Min långa erfaren­het har gjort att jag kan läsa av och känna in varje individs behov.

Mental träning inbegriper dels mentala övningar som för­bättrar själva prestationen, t.ex. visual­isering av en felfri runda på hopp­banan eller en lyckad pre­sentation inför en grupp.

 

Det ingår också öv­ningar för att stärka dina mentala färdig­heter, t.ex. övningar för att träna upp kon­centrations­förmågan.

Dessa färdigheter kan vara avgörande i en prestations­situation.

Genom att bli medveten om dina negativa tanke­mönster, t.ex. ”Jag klarar inte det här”, kan du lära dig att själv styra dina tankar att bli mer positiva och mål­inriktade.

Känslan av att få prestera det man bara vågade drömma om är obeskriv­lig. Den är härlig att bära med sig även i andra livs­situationer.

 

Distanskurs i mental träning

Jag har återkommande webkurser i mental träning för ryttare på Team Hästkraft. Info om anmälan finns här:
Team Hästkraft anmälan mental träning