Jag är ledar­utvecklare och certifierad coach och jag brinner för att dela med mig av mina kun­skaper och erfaren­heter till alla från höga chefer till personer i livs­kris med mål som de vill uppnå.

Mina många år som ledare inom närings­livet har format mig till en entusiastisk och effektiv person som kan ut­veckla och motivera personer till att hitta sina drivkrafter.

Jag har en stor erfaren­het inom häst­näringen och rid­sporten som ut­bildare och tävlings­ryttare och är dess­utom tränare och domare. Att coacha fram ryttare och hästar till tävling är en del av mitt liv. Själv tävlar jag aktivt i högre dressyr, ofta på hästar jag själv har utbildat.

Jag bor och verkar på Väder­stad Herr­gård. Här finns en ro­fylld, vacker om­givning med våra fina hästar i hagarna och en varm hem­trevlig stämning.

970830-7x7pix Kontakt:
Telefon:
0761-62 75 20

E-post:
nina@ninafoxstark.se

Väderstad Herrgård
590 22 Väderstad
 
970830-7x7pix Länkar
Stall Stark
Tränarbloggen