Referenser

 
”Vi anlitar Nina för hennes engagemang, drivkraft och enkla verktyg som får medarbetarna att våga och vilja ta tag i sina uppsatta mål och förverkliga till en handlingsplan. Nina får deltagarna att tro på sig själva, vilket bidrar till att utveckling, förbättring och förändring också blir genomförd efter utbildningen”

Louise Kongstad
Regionschef Agria Djurförsäkring
Länsförsäkringar Skåne

 
”Med stort engagemang har Nina hjälpt våra elever att fundera kring sin målbild, hur de påverkar sin egen prestation och når dit de vill. En riktig ögonöppnare och positiv upplevelse för alla som deltog!”

Ebba Schenholm
projektledare affärsutveckling
RealGymnasiet

 
”Nina Fox Stark gav mig de verktyg jag behövde för att skapa ett framgångsrikt team för att kunna genomföra förändringar och styra tunga beslutsprocesser. För mig personligen har detta varit till stor hjälp för att utveckla ett mer strategiskt och målinriktat ledarskap.”

Gunilla Carlsson, f d statsråd

 
”Starby Hotell är ett ***S hotell känt för sin mycket höga servicegrad och fantastiska kök. Vi har ca 10 000 gäster per år som vi tar hand om dygnet runt, året runt. Vi har liten utpräglad teamorganisation på 15 personer som ställer höga krav på varje individ att kunna verka i många olika roller, agera i många olika situationer och samtidigt upprätthålla en hög processkvalitet och en hög servicegrad. Man kan också uttrycka det som att ”Göra det omöjliga möjligt, Göra det möjliga enkelt, Göra det enkla elegant!”
Våren 2014 stod vi inför en förändring som innebar en hel del nytänkande. Jag har lärt känna Nina genom min son Theodor som dels tränar dressyr och hoppning för Nina, dels har fått personlig karriär coachning och nu även fokuserat ledarskap.
Jag bad Nina om hjälp med vårt förändringsarbete. Det började med en Team Barometer som visade inom vilka områden vi behövde fokusera och det har lett till en rad saker där Nina agerat coach i ordets rätta bemärkelse – hon ställer de raka, ibland jobbiga frågorna och teamet får själva arbeta sig fram till svaren. Hon blev därefter ombedd av teamet att delta och coacha vidare på ett antal planeringsmöten vilket är ett stort förtroende.
Efter sommaren behövde vi göra en nyrekrytering och då Nina redan känner till både företagskulturen, processerna, teamet och personerna fick hon även uppdraget att genomföra rekryteringen fram till sista intervjuer och beslut. Rekryteringsarbetet gav dessutom nya vinklar som är bra både för företaget, teamet och några individers personliga situationer.
Nina har tystnadsplikt och det är en stor fördel – om man vågar som chef! Hon är inte heller anställd vilket gör det enklare för våra medarbetare att prata klartext vid samtal med Nina. Diskussioner med mig handlar sedan inte om ev. bakomliggande personliga saker utan snarare lämpliga åtgärder för att få teamet och personerna att fungera optimalt.
Nina är flexibel, snabb och effektiv och hon backar inte för något.
Om behov uppstår så har hon all bakgrund och kan snabbt göra en insats.
Jag har därför utsett henne till vår ”HR att Hyra”.

Per Wahrén
MP Innovator AB
Ägare till Starby Hotell AB

 
”Biototal har vid flertalet tillfällen anlitat Nina för att coacha, stötta och entuasmiera vårt team. Det har alltid utförts med ett stort engagemang och med en glädje som är medryckande, vi kan därför varmt rekommendera Nina”

Maria Hjortmark-Byhage
Vice Vd, Biototal AB

 
Vi har träffat Nina genom Flyinges affärsskola. Hon har bla hjälpt oss med uppstart av träningsläger! Vi hade det första lägret i somras och nu har vi fler under höstlovet. Detta har gjort att vi knutit många nya kontakter och vårt företag har fått ett ben till att vila på!

Stall Ankarcrona